Erp-system

Förena företagets delar med erp-system

Om du vill förenkla och stärka verksamhetsstyrningen i ditt företag, är ett användarvänligt och effektivt affärssystem vägen att gå. Du får mer relevant information som hjälper dig ta bättre beslut. Du kan förbättra dagliga rutiner, automatisera processer och ge medarbetare möjlighet att arbeta mer framåtsiktande.

Navipro erbjuder ett flexibelt erp-system som underlättar viktiga affärsprocesser. Gå in på https://navipro.se/losningar/erp-system/ och läs om hur de kan hjälpa dig som driver små eller medelstora företag. Systemet är kopplat till Microsoft Word, Excel och Outlook och har goda möjligheter att anpassas utifrån ditt företags storlek och preferenser.

Välj skalbart affärssystem

Ett flexibelt och skalbart affärssystem låter dig anpassa funktionerna i systemet utifrån ditt företags situation just i dag. Växer företaget väldigt snabbt och nya behov uppstår som följd utav det, kan Navipro i många fall hjälpa dig att implementera dessa funktioner.

Ett affärssystem är en stor investering för många företag, vilket betyder att det helst ska fungera på både kort och lång sikt. Utbildning och implementering känns mer värdefullt och roligt när alla i organisationen vet att de inte behöver lära om allt nästa år när ett nytt system kommer. Låt företaget växa, utvecklas, omformas eller expandera till nya marknader, utan att ett nytt affärssystem behöver införskaffas.

Effektivisera oavsett bransch eller inriktning

Affärssystem är något som kan underlätta för alla företag, oavsett bransch eller storlek. Alla företag behöver sköta ekonomin. Alla företag kan också dra nytta av att automatisera processer och optimera rutiner. Därför är erp-system branschöverskridande. Det är helt enkelt ett sätt att förena företagets alla delar och göra de tillgängliga i en molnbaserad tjänst som du kan komma åt var du än befinner dig.

De flesta leverantörer tar betalt per antal användare, vilket betyder att småföretagare betalar mindre. Du som företagare kan alltså till stor del styra kostnaden. Är det medarbetare som inte alls behöver ha tillgång till systemet – då behöver du inte köpa licenser åt dessa. Du kan så klart också välja vilka områden som medarbetare ska ha tillgång till. Till exempel så behöver kundservicepersonal och drifttekniker kanske inte ha tillgång till företagets ekonomihantering. Det är enkelt att lägga restriktioner utifrån vilken roll medarbetaren har.