Security camera and urban video

Skydda företagshemligheter inte bara digitalt

Säkerhetssystem för att skydda företagshemligheter från cyberattacker finns det många av i dag. GDPR och lagstiftning kring hantering av personliga uppgifter har också tvingat företag att vidta fler säkerhetsåtgärder. Det är en bra utveckling, men det är lätt att glömma säkerheten på kontoret.

Passersystem som bara släpper in anställda, övervakningskameror och inbrottssäkra dörrar och skåp – det är några av de tjänster som https://www.sectragon.com/ erbjuder. De skyddar din utrustning och din information, och gör samtidigt att både kunder och medarbetare känner sig tryggare. I en värld som allt mer fokuserar på digitalisering är det något som det ibland slarvas med.

Investera i säkerhetssystem och skydda fastigheter

Att endast låta behöriga på ett företag ha tillträde till kontor, lager och serverhallar ses förhoppningsvis som en självklarhet. Precis som nya digitala säkerhetssystem kräver regelbundna uppdateringar, behöver dock även den fysiska säkerheten på arbetsplatsen uppdateras då och då. Inbrott är vanligt förekommande i hela landet, och i många fall beror det helt enkelt på en ”slapphet” i säkerhetsåtgärderna.

Med en erfaren och stabil leverantör av elektroniska passersystem eller låsentreprenader, kan alla i organisationen känna sig tryggare. Seriösa säkerhetsleverantörer som Sectragon använder modern teknik och har samtidigt koll på trender och potentiella framtida hot. Ditt företag slipper alltså ligga steget före bedragare och tjuvar, eftersom din säkerhetsleverantör sköter den biten. Du får också rådgivning kring vad som gäller kring kameraövervakning och andra känsliga bitar som ofta har komplicerade regelverk.

”För att kamerabevakningen ska vara tillåten krävs att ni har ett specifikt och berättigat ändamål med den.” kan man läsa på Integritetsskyddsmyndighetens hemsida.

Ha is i magen” och ”vänta och se” må vara bra strategier i många fall – men aldrig när det gäller företagets säkerhet.