Vad används artificiell intelligens till?

Teknikbranschen är ett landskap i ständig utveckling, med nya innovationer och trender som dyker upp i snabb takt. Man kan se en utveckling inom till exempel (AI) artificiell intelligens, (AR) förstärkt verklighet och (VR) virtuell verklighet. Vi ser också trender inom Web3, digital tvillingteknik och 3D-utskrifter, nanoteknik, kvantdatorteknik, grön teknik, robotar som kan utföra komplexa uppgifter, autonoma system kring leverans och logistik samt mer hållbar teknik. I just denna artikel kommer vi gå in på artificiell intelligens och vad det är och används till.

Artificiell intelligens har blivit en viktig del i våra liv. Tekniken använder sig av komplexa algoritmer och data analysmetoder för att skapa intelligenta produkter och tjänster med förbättrade funktioner och möjligheter samt identifierar mönster, löser problem och fatta beslut på ett effektivare sätt än traditionella metoder.

Näthandeln & Marknadsföring

Inom näthandeln och marknadsföring kan AI kan underlätta företagens logistik, lagerhantering och leveranser samt en automatiserad kundtjänst. Det underlättar även för kunderna med en personanpassad shopping, bättre filter för att hitta önskade produkter, enklare betalningar och snabba leveranser.

Analys & optimering

Användningen av artificiell intelligens för analys och optimering blir alltmer viktig på dagens konkurrensutsatta marknad. AI-system kan hjälpa organisationer att analysera data snabbare, avslöja mönster, kundbeteende, marknadstrender som kanske inte har setts tidigare och fatta beslut med större precision och skära ned på kostnader.

Teknikprylar

AI tekniken finns också i program eller teknikprylar i våra hem och på arbetet där röstassistenter kan hjälpa till med uppgifter som att svara på frågor, tända och släcka lampor, spara energi, språköversättningar, skriva texter, automatiserad datainmatning och programmering.

Hälso- och sjukvård

Tekniken används även till analys av hälso- och sjukvård för att spåra infektioner samt till temperaturmätning under Covid -19 på flygplatser.

Självkörande bilar

Även till självkörande bilar som använder AI-algoritmer för att upptäcka objekt i sin omgivning, vilket gör att de kan navigera säkert utan mänsklig inblandning.

Cybersäkerhet & Desinformation

Man kan också ta hjälp av AI inom området Cybersäkerhet ör att upptäcka och stoppa falska nyheter, näthat och Cyberattacker genom att spåra och analysera olika mönster. Dessutom används AI även för analys av riskbedömningar inom områden som försäkringsförsäkringar eller bedrägeriupptäckt.

Potentialen hos AI sträcker sig långt bortom dessa tillämpningar. I takt med att tekniken fortsätter att utvecklas kommer ytterligare möjligheter utan tvekan att öppnas för företag som inför banbrytande AI-lösningar i sin verksamhet och sina erbjudanden – vilket gör att de kan ligga före konkurrenterna i denna snabbt föränderliga värld.