Team of programmers writing digital code in the metaverse and working together on the internet. Group of web designers developing a cybersecurity website, app or software late at night in the office

Vad finns det för olika roller inom IT-branschen?

IT-branschen är full av spännande och varierande karriärmöjligheter som till exempel roller som UX/UI-designer, Front-end och Back-end programmerare, IT-tekniker, IT-support, Marknadskommunikatör, SEO specialist, Web analytiker, Web administratör, Content creator, Copywriter. För att lyckas i en av dessa positioner krävs en mängd olika kvalifikationer och erfarenheter som vi här kommer att gå in på.

Inom IT finns det många olika tjänster och det kan det vara svårt att avgöra vilken typ av tjänst som är rätt för dig. Börja med att göra research om vad olika tjänster innebär. Det finns många alternativ och det är viktigt att ta hänsyn till både din individuella personlighet och den aktuella arbetsmarknaden för att kunna fatta ett välgrundat beslut. Det är också viktigt att hålla sig hålla sig uppdaterad om de aktuella tekniktrenderna för att förbli konkurrenskraftig på arbetsmarknaden. Fundera på vilka tekniska färdigheter du har och om du behöver lära dig några nya kunskaper för att kunna söka de tjänster du önskar.

UX/UI-designer

En UX-designer ansvarar för att utforma digitala produkter, t.ex. webbplatser och mobil appar, så att användarupplevelsen blir optimal. För att lyckas i rollen som UX-designer måste man ha flera nyckelkompetenser. En UI-designer arbetar mer med fokus på den visuella upplevelsen. Den främsta färdigheten som krävs för en UX-designer är en stark förståelse för principer och teorier om användbarhet. Detta innefattar kunskap om hur människor interagerar med digitala produkter och vilka bästa metoder som bör tillämpas när man utformar dem. En UX-designer bör också vara en kreativ problemlösare med en kommunikativ och analytisk förmåga. Kunna genomföra omfattande användartester och undersökningar för att identifiera områden som behöver förbättras inom produktdesignen och kunna skapa innovativa lösningar. Det är också bra att kunna jobba med grafisk formgivning och bildhantering i Adobe Photoshop och Illustrator. Det kan också vara fördelaktigt att ha kunskap i kodningsspråk som HTML och CSS samt JavaScript eftersom det kan ge en större förståelse för tekniska begränsningar när man skapar webbplatser eller tillämpningar.

IT-tekniker

En IT-tekniker hanterar hårdvaruinstallationer och ser till att nätverken fungerar smidigt. På supportsidan tillhandahåller IT-specialister teknisk hjälp och felsökning för användarna. För att bli en kvalificerad IT-tekniker måste man ha en förståelse för datorsystem tillsammans med starka färdigheter i programmeringsspråk som HTML/CSS/JavaScript/PHP/Python/Ruby etc., databaser som SQL eller NoSQL, förtrogenhet med lösningar för molntjänster, gedigna kunskaper om principer för programvaruteknik samt förmåga att snabbt och effektivt lära sig nya verktyg, förmåga att arbeta i grupp, ledaregenskaper, organisatoriska metoder, erfarenhet av kundtjänst, attityd till självutveckling, avancerad problemlösnings förmåga etc.

Frontend programmerare

En Frontend programmerare arbetar med användargränssnittet på en webbplats eller applikation, t.ex. visuella och interaktiva element. En Frontend programmerare måste ha goda kunskaper i HTML, CSS, JavaScript och andra webbutvecklingsspråk. De bör också vara bekanta med ramverk som React och Angular, som kan hjälpa till att effektivisera utvecklingsprocessen för komplexa projekt. Dessutom bör de ha erfarenhet av tekniker som AJAX och JSON för att hjälpa till att skapa dynamiska webbapplikationer. Förutom sina tekniska färdigheter måste front-end programmerare ha designkänsla för att kunna skapa intuitiva användarupplevelser.

Backend programmerare

En Backend programmerare ansvarar för att hantera den kod som körs i bakgrunden på en webbplats eller applikation. Det är viktigt att ha kunskaper i skriptspråk på serversidan som PHP , Python och Ruby samt kunna arbeta med databaser som MySQL För att bli en framgångsrik programmerare inom något av dessa områden är det viktigt att du håller dig uppdaterad om ny teknik genom att läsa branschbloggar och läsa onlinekurser som rör ditt expertområde.

Copywriter

En Copywriters uppgift är att utforma professionella texter för hemsidor, reklammaterial och annonser som fångar målgruppens uppmärksamhet, förmedlar viktiga budskap och lockar läsarna att agera. Alla dessa roller kräver en väl rad olika färdigheter, inklusive kritiskt tänkande, kreativitet, problemlösnings förmåga, kommunikationsförmåga och kunskap om teknik som används i respektive bransch. För att bli en framgångsrik copywriter finns det särskilda kvalifikationer som måste uppfyllas. Först och främst bör copywriters behärska det engelska språket väl; de måste kunna skapa övertygande berättelser genom meningsstruktur och ordval. Copywriters bör också ha utmärkta kunskaper i skrivregler, grammatik, förståelse för olika skrivstilar och tonfall. För att säkerställa att budskapen är korrekta måste copywriters också ha utmärkta research kunskaper så att de kan skriva relevanta texter. Dessutom bör copywriters känna till marknadsföringsstrategier som sökmotoroptimering (SEO) så att deras arbete är optimerat för sökmotorernas resultatsidor (SERP). Copywriters måste också vara kreativa tänkare som kan komma på nya idéer, koncept och vinklar för kampanjer eller berättelser.

SEO-specialist

En SEO-specialist ansvarar för att optimera en webbplats innehåll för sökmotorer för att bli mer synliga, nå ut till potentiella kunder och skapa mer trafik. För att lyckas i denna roll behöver man ha specialiserad kunskap om de bästa metoderna som används av sökmotorer som Google, Bing och Yahoo för att rangordna webbplatser. Även kunna skapa strategier som gör en webbplats mer attraktiv för sökalgoritmerna samt göra analyser av nyckelord och jämförelser med konkurrenters webbplatser. En bra SEO-specialist måste ha en rad tekniska, kreativa och analytiska färdigheter samt stor uppmärksamhet på detaljer och problemlösnings förmåga. De måste kunna hålla sig uppdaterade om förändringar inom tekniken och branschen samt om trender i konsumenternas beteende. Denna kunskap hjälper dem att skapa innovativa lösningar för sina kunder som ger dem en konkurrensfördel gentemot andra företag.

De kvalifikationer som krävs för den här rollen kan variera beroende på vilket företag du söker, men en examen inom marknadsföring eller ett annat relaterat område kan vara till fördel. Om man dessutom har erfarenhet av en relaterad roll, t.ex. webbutveckling eller digital marknadsföring, kan det också hjälpa en person att sticka ut när han eller hon ansöker om dessa roller. Kunskap om populära verktyg som Google Analytics, Ahrefs, Majestic SEO etc. kan också vara till nytta när man söker sådana här jobb – med dessa verktyg kan man enkelt följa sina framsteg samtidigt som man undersöker nyckelord och analyserar konkurrenters prestationer.

Webbanalytiker

En Webbanalytiker arbetar med att analysera data om webbtrafik för att hjälpa företag att optimera sin närvaro på nätet. I deras arbete ingår att undersöka, samla in, analysera och tolka data från olika källor som webbplatser, kampanjer, sociala medieplattformar och andra digitala tillgångar. De använder olika mät- och analysverktyg för att mäta webbplatsers prestanda och förstå användarnas beteenden och för att ge insikter om hur webbplatsen presterar jämfört med sina konkurrenter och vilka förändringar som kan göras för att optimera användarupplevelsen. Genom att använda dataanalysmetoder kan de identifiera trender, mönster och möjligheter som kan bidra till att öka synligheten och engagemanget hos potentiella kunder. De ger också rekommendationer om hur webbplatsens innehåll bör presenteras för att locka fler besökare, förbättra sökmotorplaceringarna, minska kostnaderna för kundanskaffning och maximera intäkterna. En Webbanalytiker behöver ha en god problemlösningsförmågastark, analytisk förmåga, kunskap om statistiska metoder för dataanalys, utmärkt kommunikationsförmåga för att ge presentationer eller rapporter om resultat, programmeringsspråk som HTML/CSS/JavaScript samt kunskap om webbanalysverktyg som Google Analytics eller Adobe Analytics. Dessutom skulle viss erfarenhet av marknadsföringsstrategier som SEO (Search Engine Optimization) vara en fördel.

Marknadskommunikatör

En Marknadskommunikatör tar fram kommunikationsstrategier, marknadsaktiviteter och skapar digitalt innehåll som text, grafik, bild, ljud, animationer och video för webbplatser, bloggar, videoplattformar, sociala medier, nyhetsbrev, e-postmarknadsföring. De producerar innehåll för att engagera målgrupper, skapa varumärkeskännedom och marknadsföra produkter eller tjänster. En Marknadskommunikatör bör ha en känsla för färg, form och textskrivande. Även tekniska programkunskaper för att skapa innehåll, kunna publicera på olika plattformar och i SEO-teknik för att maximera synligheten i sökmotorer samt en organisatorisk förmåga för att driva flera projekt samtidigt. Det är också viktigt att vara analytisk och kreativ för att fånga upp trender i konsumenternas beteende och kunna utveckla relevanta strategier för att marknadsföra produkter eller tjänster online. God kommunikation är också viktigt eftersom de ofta måste samordna med andra yrkesverksamma som är involverade i ett projekt samt interagera direkt med klienter eller kunder. Verktyg som används för att skapa innehåll är till exempel fotoredigeringsprogram som Adobe Photoshop och Lightroom, videoredigeringsprogram som Final Cut Pro och Adobe Premier Pro, ljudredigeringsprogram som Pro Tools och Logic Pro X samt webbdesignprogram som WordPress och Wix.

Webbadministratör & Webbredaktör

En webbadministratörs främsta uppgifter är att utforma, publicera och underhålla webbplatser. Ibland också skapande och uppdatering av innehåll som grafik, bilder, video och text. För att bli en framgångsrik Webbadministratör bör man vara en kreativ problemlösare med grundläggande förståelse för principer i webbdesign, webbstandarder och textskrivande. Det är en stor fördel att lära sig programmeringspråk som Html, CSS, JavaScript och PHP. Det är även viktigt att kunna jobba med att skapa grafik och bildredigering i Adobe Photoshop och Illustrator samt kunskaper samt kunskaper i olika CMS som till exempel WordPress, Drupal, Squarespace och Joomla. På en del företag kan du också behöva kunna metoder för digital marknadsföring, t.ex. SEO-optimering, för att maximera räckvidden och engagemanget för ditt innehåll.