Vad kan du göra om du förlorar ditt jobb?

Att förlora jobbet kan vara en otroligt stressig och nedslående upplevelse, men det behöver inte betyda slutet för din karriär. Med rätt teknik, hjälp och resurser kan du komma tillbaka på rätt spår igen.

Det är svårt att inte bli ledsen när man blir avskedad och det är bra att få bearbeta det. Försök att inte deppa för mycket för du behöver rycka upp dig och ta itu med det ekonomiska och söka nya jobb.

Detta bör du göra när du blir arbetslös

Om du har förlorat ditt arbete kan det också bli tufft ekonomiskt och det är viktigt att du snabbt vidtar konkreta åtgärder för att se till att du kan förbli ekonomiskt trygg.

Här är en checklista på vad du bör göra:

  • Det första du ska göra är att anmäla dig arbetslös till Arbetsförmedlingen redan din första arbetslösa dag. Här kan du också söka hjälp och vägledning samt fråga om det finns några statliga tjänster.
  • Du behöver också inkomma med arbetsgivarintyg till a-kassan från din arbetsgivare.
  • Se också till att fråga om en skriftlig referens i god tid innan du slutar på ditt jobb, det är alltid svårare att göra det längre fram i tiden.
  • Om du är medlem i en arbetslöshetskassa kan du få en viss ekonomisk hjälp beroende på hur länge du varit medlem och hur länge och hur många timmer du jobbat.
  • Kontakta också försäkringskassan för att se om du har rätt till bostadsbidrag.
  • När du ör arbetslös kan du också få lägre avgifter för barnomsorg.
  • Skriv CV
  • Uppdatera din LinkedIn profil och aktivera att du är arbetssökande i profilen.
  • Börja söka jobb på olika jobb portaler, rekryteringsfirmor och LinkedIn samt genom ditt egna kontaktnät.

A-kassor regler och ersättning

Om du är medlem i en arbetslöshetskassa kan du få en viss ekonomisk hjälp. För att få ersättning från en a-kassa baserad på din tidigare lön måste du uppfylla grund- och arbetsvillkor. Detta innebär att måste ha varit medlem i a-kassan i minst ett år samt uppfylla ett arbetsvillkor. Antingen jobbat minst 60 timmar i månaden i minst sex månader under ett års tid. Eller 40 timmar i månaden under sex månader.

Om du inte är medlem i a-kassan eller inte uppfyller medlemsvillkoret kan ansöka om grundersättning. Ersättningen gäller från och med det man fyllt 20 år och baseras på hur mycket du jobbat innan och är maximalt 510 kr och minst 255 kr per dag minus skatt.

Det finns olika a-kassor, till exempel Alfakassan och Unionen. Ersättningen de olika a-kassorna erbjuder kan variera men är i regel högst 80 % av sin tidigare inkomst med ett maxtak på 1000 kr per dag. Man kan få hjälp med ersättning vanligtvis i 300 dagar. Om man har barn får man ytterligare 150 dagar.

Uppsägningstid

Om din arbetsplats har ett kollektivavtal följer uppsägningstiden vad det står i det. Finns det inget kollektivavtal på din arbetsplats går man efter LAS (Lagen om anställningsskydd) och beror på vilken arbetstid och anställningsform du har men är i regel mellan 1-3 månaders uppsägningstid.

Vad gör man om man själv vill sluta på jobbet?

Ibland kan man känna motvilja att arbeta av olika anledningar som till exempel för hög arbetsbelastning, dålig stämning i teamet eller att man inte längre utvecklas i sin roll. Man kan gå runt och tro att kollegor eller chefer vet om alla problem och konflikter på jobbet men så är det tyvärr inte alltid. Men tänk på att problem går oftast att lösas genom samtal så boka in ett möte med din närmsta chef och berätta om varför du känner som du gör och förslag på förbättringar.