Portrait of smiling young man using tablet in office

Anställ interim ekonomichef snabbt och smidigt

Det går att lägga fram argument för varför en viss typ av högt uppsatta chefsroller är viktigare än andra, men ekonomichefens betydelse är svår att överträffa. Ett företags ultimata mål är att generera resultat och öka lönsamheten, vilket är ekonomichefens yttersta ansvar. Därför är det av yttersta vikt att denna roll är stark, oavsett vilken situation företaget befinner sig i.

En interim ekonomichef, eller cfo, är i många fall en bra lösning. På https://meshinterim.se/interim-cfo-eller-ekonomichef/ kan du anlita interimschefer med lång och bred erfarenhet av ekonomiska chefsroller. Normalt anlitas interimschefer när en tidigare chef sagt upp sig, men inte alltid. Ibland kan det vara för att få unika perspektiv och insikter som bara nya kompetenta ögon kan ge, samtidigt som ditt företag kan hantera rekryteringsprocessen av en ny permanent cfo i lugn och ro.

Interimchef

En interim ekonomichef utför alla de uppgifter som en ordinarie ekonomichef utför. Det kan till exempel vara att hantera förhandlingar med kunder och leverantörer, analysera företagets ekonomiska prestation och det ekonomiska läget, rekrytering, utbildning, ledning av ekonomiavdelningen och se till att ekonomiska mål uppnås.

Fördelen med en interimschef är att hen kan inbringa nya idéer och optimeringar genom sin tidigare erfarenhet. En interim cfo har inte nödvändigtvis den branschexpertis som företag eftersöker i en permanent roll. Å andra sidan är en interimschef snabb med att sätta sig in i nya situationer, hantera problematiska förändringsprocesser och mer. Företag som vill ta vara på varje möjlighet ser det som något värdefullt och positivt snarare än en nödlösning.

Anlita interim ekonomichef – inte bara för storföretag

Det finns interimschefer som lämpar sig bättre i vissa situationer och sämre i andra. Du och din förmedlare av interimschefer går igenom ditt företags unika behov och tar fram en person som passar bäst för just din situation. Både små och stora företag, privata och offentliga kan dra nytta av detta.

Syftet med en interim cfo behöver inte nödvändigtvis vara att fylla en roll temporärt, det kanske också ses som en expertkonsult med ledaregenskaper. För svåra förändringsprocesser eller omorganiseringar kan det vara guld värt med ögon utifrån som har erfarenhet av liknande utmaningar i andra branscher. Vänd en svår situation till en spännande och lönsam erfarenhet med hjälp av en interimschef.